Fundamentet till Tribion Agency är digital marknadsföring. Ibland kallas detta även för Growth eller Performance marketing – begreppen används olika. Vi har arbetat med detta på köparsidan i många olika branscher, både B2C och B2B. Google Ads, Facebook, Linkedin och övriga kanaler och plattformar är vår hemmaplan. Vårt tekniska kunnande kombineras med god affärsförståelse, vi vet vad som krävs för att växa och skapa ROAS i era annonskonton. Tribion hjälper dig från ax till limpa, vi tar hand om alla tillhörande frågor och sätter en optimal struktur för din digitala affär. Även i kraftig konkurrens finns det vägar till tillväxt och sätt att driva lönsam trafik. Inom sök och sociala media har vi hjälpt många kunder med leads och försäljning, allt datadrivet och transparant. Tribion säkrar så du får enkel och tydlig uppföljning, detaljerad mätning och analys.

Vad är Performance Marketing?

Performance Marketing är en digital marknadsföringsstrategi som fokuserar på att driva specifika åtgärder, såsom klick, leads, försäljning eller andra önskade utfall, istället för att bara generera trafik eller öka varumärkesmedvetenheten. Det är en prestationsbaserad modell där annonsörer endast betalar för mätbara resultat.

Vilka är de viktigaste fördelarna med Performance Marketing?

Performance Marketing ger annonsörer möjlighet att uppnå precis målgruppsinriktning, bättre kontroll över sin reklamkostnad och förbättrad ROI. Det ger också datadrivna insikter för att optimera kampanjer och mäta effektiviteten av marknadsföringsinsatser.

Hur skiljer sig Performance Marketing från traditionell reklam?

Performance Marketing skiljer sig från traditionell annonsering genom att det fokuserar på mätbara utfall, såsom klick, leads eller försäljning, istället för att bara skapa varumärkesmedvetenhet. Det är också mer datadrivet och tillåter mer precisa målgruppsinriktningar och optimering för bästa möjliga utfall.

Hur kan Performance Marketing integreras i en större digital marknadsföringsstrategi?

Performance Marketing kan integreras i en större digital marknadsföringsstrategi genom att använda datadrivna insikter för att optimera kampanjer och mäta effektiviteten av marknadsföringsinsatser. Det kan också kombineras med andra marknadsföringskanaler, såsom sociala medier eller innehållsmarknadsföring, för att skapa en mer omfattande strategi genom tydliga synergieffekter.

Hur kan en digital marknadsföringsbyrå hjälpa till med Performance Marketing?

En digital marknadsföringsbyrå kan hjälpa företag med Performance Marketing genom att utveckla och genomföra riktade kampanjer, analysera data och tillhandahålla insikter för att optimera kampanjer. Byråer kan också tillhandahålla expertis inom specifika områden inom Performance Marketing, såsom PPC eller Affiliate Marketing, för att hjälpa företag att uppnå bättre resultat.