Befintliga kunder och prospects du har i din databas är ofta den kortaste vägen till tillväxt. Oavsett om ni arbetar med Hubspot, Voyado, Salesforce eller andra CRM-system så har vi drivit projekt på djupet och bredden. Startsträckan är kort, vi gör först en grundläggande analys av ert befintliga upplägg och identifierar möjligheter till tillväxt. Vi analyserar er affär, er data och hjälper er att få ut mest möjligt av investeringarna inom CRM. Vi har hjälpt startups såväl som globala bolag med CRM och marketing automation. Från segmentering och analys till att komma igång med olika sorters integrationer eller påbörja marketing automation baserat på kunddata. Vi stöttar er och rör oss sömlöst mellan GA360, GA4 till Adobe Analytics. Efter att ha producerat cirka 250 olika dashboards vet vi vad som efterfrågas för att skapa rätt KPIer och vara en länkt mellan marknad och säljavdelning.

Befintliga kunder eller prospects du har i din databas är ofta den kortaste vägen till tillväxt. Oavsett om ni arbetar med Hubspot, Voyado, Salesforce eller andra CRM-system så har vi drivit projekt på djupet och redden. Startsträckan är kort, vi gör först en grundläggande analys av ert befintliga upplägg och identifierar vi utmaningar och möjligheter i ert system. Vi analyserar er affär, er data och hjälper er att få ut mest möjligt av investeringarna inom CRM. Vi har hjälpt startups såväl som globala bolag med det mesta inom CRM. Från segmentering och analys till att komma igång med olika sorters integrationer eller påbörja marketing automation baserat på er kunddata. Vi arbetar även med digitala analyser, från en grundläggande genomgång av er data, till att gå in i mer komplexa projekt och rör oss sömlöst mellan GA360, GA4 till Adobe Analytics. Efter att ha producerat cirka 250 olika dashboards så är vi länken mellan marknad och säljavdelningen för att hitta synergierna som behövs för en välmående utveckling i bolaget.

Befintliga kunder och prospects du har i din databas är ofta den kortaste vägen till tillväxt. Oavsett om ni arbetar med Hubspot, Voyado, Salesforce eller andra CRM-system så har vi drivit projekt på djupet och bredden. Vi har en kort startsträcka som börjar med en grundläggande analys av ert befintliga upplägg. Vi analyserar er affär, er data och hjälper er att få ut mest möjligt av investeringarna inom CRM, med fokus på det som driver tillväxt. Inbound marketing är ett annat delområde inom CRM - vi hjälper dig attrahera, engagera och generera fler kunder och leads via olika digitala kanaler. Vi har hjälpt startups såväl som globala bolag med CRM och marketing automation. Från segmentering och analys till att komma igång med olika sorters integrationer eller påbörja marketing automation baserat på kunddata. Vi stöttar er och rör oss sömlöst mellan GA360, GA4 till Adobe Analytics. Efter att ha producerat cirka 250 olika dashboards vet vi vad som efterfrågas för att skapa rätt KPIer och vara en länkt mellan marknad och säljavdelning.

Vad är CRM?

CRM står för Customer Relationship Management. Det är en mjukvara och kopplat till affärsstrategin som syftar till att förbättra kundnöjdhet och behållning genom att organisera kunddata och interaktioner, analysera kundbeteende och förbättra kundupplevelsen på alla touchpoints.

Vilka fördelar finns det med att använda CRM?

Att använda CRM kan hjälpa företag att förbättra kundlojalitet, öka försäljningen, minska kostnader och effektivisera företagsprocesser. Genom att ha en central databas med kundinformation kan företag få en bättre förståelse för sina kunder, identifiera försäljningsmöjligheter och erbjuda bättre kundservice.

Vad är CRM-analys?

CRM-analys är processen att analysera kunddata och interaktioner för att få insikter om kundbeteende, preferenser och behov. Genom att analysera kunddata kan företag identifiera trender, förutsäga kundbeteende och förbättra kundupplevelsen.

Vilka är några vanliga CRM-analystekniker?

Några vanliga CRM-analystekniker inkluderar kundsegmentering, kundprofilering, analys av kundlivstid, churn-analys och sentimentanalys. Dessa tekniker kan hjälpa företag att få en bättre förståelse för sina kunder och förbättra deras kundupplevelse.

Hur kan företag använda CRM-analys för att förbättra kundupplevelsen?

Genom att analysera kunddata kan företag identifiera kundbehov och preferenser och anpassa sina produkter och tjänster för att möta dessa behov. Företag kan också använda CRM-analys för att identifiera kundproblem och områden som behöver förbättras och vidta åtgärder för att åtgärda dem.

Vilken roll spelar dataanalys i CRM?

Dataanalys är en viktig del av CRM. Genom att analysera kunddata kan företag få insikter om kundbeteende och preferenser och använda den informationen för att förbättra kundupplevelsen. Dataanalys möjliggör också för företag att identifiera trender och förutsäga kundbeteende, vilket gör det möjligt att fatta mer informerade affärsbeslut.

Vilka är några vanliga CRM-programvaruplattformar?

Några vanliga CRM-programvaruplattformar inkluderar Salesforce, Hubspot, Zoho, Microsoft Dynamics och Oracle CRM. Dessa plattformar erbjuder en rad funktioner, såsom kontaktstyrning, försäljningsautomatisering, marknadsföringsautomatisering och kundanalys.

Vilka är några bästa praxis för att implementera ett CRM-system?

Några bästa praxis för att implementera ett CRM-system inkluderar att definiera tydliga mål och mål, involvera nyckelintressenter, säkerställa datakvalitet och konsistens, tillhandahålla tillräcklig utbildning och stöd samt regelbundet övervaka och utvärdera systemets prestanda. Det är också viktigt att välja ett CRM-system som överensstämmer med dina affärsbehov och mål.