Om du behöver stärka upp tillfälligt så erbjuder vi interimsroller inom digital marknadsföring. Vi kan arbeta på heltid eller med en mer begränsad beläggningsgrad för utvalda initiativ, och vi täcker hela spannet från digitala specialister till interim CMO. Vi har vana av komplexa miljöer med flera marknader, många produkter och stora transaktionsmängder. Och vi har arbetat mycket med organisationer i förändring. De delar vi på Tribion inte har idag, som tex copywriters eller UX-designers, kontrakterar vi genom vårt starka nätverk. Vi känner de bästa som finns att tillgå i branschen och adderar de resurser som krävs. Kontakta oss för mer information.